MEDISKIN ПОЧИСТВАЩ ГЕЛ ЗА РЪЦЕ със спирт | Козметична компания Роза импекс

MEDISKIN ПОЧИСТВАЩ ГЕЛ ЗА РЪЦЕ със спирт

100 ml

Почиства ръцете без вода. За честа употреба. Нанесете и втрийте в кожата до пълното попиване.
ВНИМАНИЕ: Съдържа денатуриран алкохол. Лесно запалима течност. Да се предпазва от пряка слънчева светлина и да не се подлага на въздействие на температури, превишаващи 50°С. Да  не се пръска срещу открит пламък или всякакъв нажежен материал. Да се държи на разстояние от запалителни източници. Да не се пуши. Да се пази от деца. Да се избягва контакт с очите. Да  не се поглъща.

Още продукти от серията