Работа | Козметична компания Роза импекс

Работа

 

СПЕЦИАЛИСТ „ИНОВАЦИИ И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ”ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:
1. Висше образование – степен Магистър – УХТ - специалност „Растителни, етерични масла, парфюмерия и козметика” или магистри завършили друго Висше учебно заведение със специалност инженер-химик или химик.
2. Стаж по специалността – е предимство.
3. Английски език –
4. Руски език 
5. Комуникативни възможности и работа в екип.
6. Отлично владеене на Word, Excel, Power Point

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1. Внедряване на нови разработки в производство.
2. Прецизност при работа с лабораторно оборудване.
3. Добри умения при изготвяне на презентации и представяне пред клиенти.
4. Разработване и даване на предложения за нови продукти. 
5. Изготвяне на технологична документация, анализи на пазара и доклади.
6. Комуникация с клиенти и доставчици.

ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА:
1. Организираност и отговорност при изпълнение на поставените задачи.
2. Отлични аналитични умения.
3. Гъвкавост за вземане на решения, позитивна нагласа и бърза мисъл.
4. Способност за решаване на проблеми.
5. Умения за работа в екип.
6. Умение за работа в динамична среда.

_________________________________________

Oбщ работник Търсим отговорен човек за зареждане на цеховете ни за козметика.
Редовна смяна с осигурен транспорт до с. Ягодово от Пловдив.

Изисквания:
- Средно образование