Деколоранти, премахване на цвета | Козметична компания Роза импекс

Деколоранти, премахване на цвета

Prestige COLOR OFF - Деколор за отстраняване на цвета

Деколоранти, премахване на цвета

Почистване на трайна и полутрайна боя за коса от кожата

Деколоранти, премахване на цвета

ДЕКОЛОР ТАЙМ - СИСТЕМА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЦВЕТА НА ТРАЙНО БОЯДИСАНА КОСА

Деколоранти, премахване на цвета